top of page
Cover-feelings-emotions.png

Чувствата и емоциите в тялото пазят онази нишка на знанието, която отключва за нас потенциала на живота. Пред нас се откриват запазените спомени и картини от преживяното, какво точно е било усещането и каква реакция е последвала. В онзи момент нервната ни система се затвори за външното понеже сме разбирали, че да бъдем уязвими боли. В резултат сме изградили защитни модели на поведение, които обаче с времето започват да не пречат, защото пораждат само реакция във взаимоотношенията ни с другите, а не креативен отговор.

 

Такива модели на поведение и/или пристрастия наричаме:

—> Невъзможност да кажа Не

—> Склонност към избягване на конфликта

—> Незнание или трудно спазване на личната граница

—> Постоянно мислещ и премислящ

—> Постоянно зает с работа

—> Перфекционист

—> Постоянно отлагащ

—> Мързеливост

—> Използване на сарказъм и/или винаги весело настроение

—> Угодник - задоволяващ нуждите на другите

—> Стремеж да поправям ситуацията

—> Стремеж да контролирам

и мн. др.

 

В ежедневието нито тези модели изглеждат така:

—> Моят глас не се чува

—> Не ми помагат

—> Когато направя/кажа нещо за себе си, се чувствам виновна

—> Разстойвам се, като не ме зачитат/виждат

—> Не съм достатъчно добър за …

—> Трудно контролирам чувствата си

—> Всичко трябва да се съобразявам както и какво говоря

—> Постоянно влизам в защитен режим

—> Викам

—> Сърдя се, натъжавам се

—> Реагирам на коментарите на другите относно работата си

—> Мисля, че другият не е направил нещо за мен

и мн. др.

 

В дъното и лечението на чувствата и емоциите стоят във вашето дете и болковото тяло, които се нуждаят от защитеното пространство на всяко напълно да ги видите, разберете, чуете, зачетете, обичайте каквото са. Тогава те ще могат да израстнат, да се напълнят, да се разберат, да превърнат  модел, реакция, болката в идеи, отговори, потенциал и действие. Тогава те виждат, чуват, усещат другата страна на нещо. А именно, че всяка ситуация - стига да си отворен, присъстен и приемащ - е спонтанна, хаотична и съдържа заряда на израстването.

Всяка коучинг среща протича в рамките на час след предварителна уговорка.

По време на сесията се добавя тема и цел. Работи се в този момент. Възможна е комбинация (според усещанията и желанията на клиента) между методите на коучинга, менторството и по-задълбочена работа с чувствата и емоциите в тялото. Честотата на сесиите се определя от клиента.

 

--> Паричният обмен за една сесия е 100лв. След сесията получавате обобщение на срещата от изговореното и отбелязаните стъпки за промяна.

 

-->Премиум пакетът от 5 сесии е 450лв. Преди първата сесия клиентът получава въпросник, на който да даде зададени отговори. След всяка сесия получавате обобщение на срещата от изговореното и отбелязаните стъпки за промяна. Разполагайте с обобщена таблица, в която виждате синтезирана информация на целите,  его реакциите, моделите, ценностите и нуждите. Като личен коуч съм във вашето разпореждане между срещите за дискусии, коментари и подкрепа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

С усет намираш винаги начин чрез насочванещи въпроси да ме накараш да стигна до сърцевината на проблема. Абсолютно винаги излизах от сесията с усмивка иприятно чувство в сърцето, защото бях намерила начин за справяне."
Коучинг сесиите ми помогнаха да намеря вътрешен мир и път към хората около мен. Да разбера поведението и емоциите си, да се организирам по-добре."
Коучинг сесиите ми помагат да видя нещо от различен ъгъл и различна гледна точка. Да си изясня проблема и ситуацията за себе си, за да мога и да реагирам по-адекватно."
Сесиите ми помагат с осъзнаването на проблема и неговата първа причина както и как да се работи в посока на подобряване. Определено тези сесии са моето безопасно място - без осъждане, без предразсъдъци."
12032023-42.jpg

Коучинг съзнателно родителство

Съзнателното родителство се свързва с енергията и вибрацията, с които родителите участват и допринасят за семейните взаимоотношения. Съзнателното обръща внимание на момента - какво точно става, какви са чувствата, емоциите и от къде идват, кой точно съм аз, какви модели на поведение използвам. Държи фокуса тук и сега, приема и разбира случващото се.

Коучингът в тази насока помага в търсенето, разбирането и подреждането на реалността такава каквато е в личните и семейни взаимодействия, връзки и ситуации. В резултат, родителите разбират от къде и на какво се дължат предизвикателствата и успяват сами да решават проблемите, като маркират, построяват и изпълняват собствен план относно това къде, какво, кое, кой и колко да действат, правят, постъпят и променят...

  1. Откривам и съзнавам моментите, когато реагирам и причините зад реакциите.

  2. Откривам, разпознавам, съзнавам, работя и отработвам чувствата и емоциите зад реакциите.

  3. Откривам и съзнавам проекциите и моделите си.

  4. Разбирам и работя със собствените си граници. 

  5. Разбера как да превръщам реакцията в работещ и ефективен отговор. 

  6. Откривам собствен начин за решаване на трудни за мен ситуации.

bottom of page