top of page

Лидия Аврамова

Аз съм Лидия и съм една от вас, защото сме свързани.

 

Никой не е по-висш ли нисш от другите.

Хората сме уникални сами по себе си.

Несравними сме.

Ти си ТИ

Аз съм АЗ

Ти имаш за задача да дадеш най-доброто от себе си в живота си.

Аз имам за задача да дам най-доброто от себе си в живота си.

Ти е нужно да откриеш себе си.

Аз е нужно да открия себе си.

ОШО

 

Моята мисия: Помагам на родителите да се обръщат към себе си, да видят, усетят и чуят моделите си и да се свържат с истинското си Аз. Съзнателни за процесите, да откриват пътя към децата си. Заедно превръщаме реактивността в отговор, липсата на възможности, откъснатостта във връзката.

 

На кратко: аз съм сертифициран коуч съзнателно родителство, което постоянно надгражда знанията си.

 

С какво се отличавам: в практиката си комбинирам знанието и наученото с духовното - иначе е показано мъдростта на изтока с ума на запад. 

Двете неща са били винаги водещи за мен - търсенето и усъвършенстването, защото дълбоко в мен знам, че някъде там има причина и тази причина иска от мен да ставам всичко по-отворено, приемаща, разбираща. Винаги съм знаела, че искам да помагам на хората. Радостната съм, че открих своето призвание и мисия.

 

Моята обратна точка беше, когато Бориса беше на 9 месеца (сега вече на 6г) и в едно “спречкване” разбрах, че нещо не е такова, каквото би било редовно да бъде. Тогата започваш да търсиш още повече и се обръщаш изцяло към себе си. С времето разбрах няколко неща:

- моят свят го творя и правя аз и само аз

- аз реагирам на ситуацията по начин, който се свързва само с мен

- другите - мъжът ми, детето ми, родителите ми, колегите ми - са моите знаци къде какво имам да работя

 

И такасамосъзнаването, самопознаването, себерефлексията и самоусъвършенстването станаха мои спътници в живота.

 

Квалификации:

  1. Рейки майстор (2019)

  2. Сертификационен курс “Трениране на успешни/ефективни родители”, д-р Томас Гордън (2020)

  3. Сертификационен курс - Ненасилствена комуникация, д-р Маршал Розенберг - (2021)

  4. Инструктор по метода на д-р Томас Гордън - “Трениране на успешни/ефективни родители” (2022)

  5. Метод на осъзнатото родителство - Сертифициран треньор, д-р. Shefali Tsabary - Сертифициран Коуч Съзнателно Родителство (2022)

  6. Текущо обучение: Дипломен треньор, Noble Manhattan (начало приключване март 2024 г.)

  7. Текущо обучение: SutraDhar, Sat Dharam Kaur - Be The Architect of Your Life (начало приключване декември 2023 г.)

  8. Текущо обучение: Compassionate Inquiry, dr. Gabor Mate, Sat Dharam Kaur (начало приключване октомври 2024 г.)

МОЯТА МИСИЯ В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ И СЕБЕИЗРАСТВАНЕТО

ОБРАТНА ВРЪЗКА

С усет намираш винаги начин чрез насочванещи въпроси да ме накараш да стигна до сърцевината на проблема. Абсолютно винаги излизах от сесията с усмивка иприятно чувство в сърцето, защото бях намерила начин за справяне."
Коучинг сесиите ми помогнаха да намеря вътрешен мир и път към хората около мен. Да разбера поведението и емоциите си, да се организирам по-добре."
Коучинг сесиите ми помагат да видя нещо от различен ъгъл и различна гледна точка. Да си изясня проблема и ситуацията за себе си, за да мога и да реагирам по-адекватно."
Сесиите ми помагат с осъзнаването на проблема и неговата първа причина както и как да се работи в посока на подобряване. Определено тези сесии са моето безопасно място - без осъждане, без предразсъдъци."

СЪЗНАВАНЕ ТУК И СЕГА НА НЕЩАТА КАКВИТО СА

Все още няма публикувани публикации на този език
Очаквайте новини...
bottom of page