top of page

Защо неодобрението и упрекът могат да саботират взаимоотношенията?

Updated: Nov 9, 2023

Предимствата на това да не осъждаме


Вселена. Природа. Единност. Цялостност. Приемане. Вибрация. Съзвучие. Синхронност. Звук.

Какво е Вселената? Как Вселената постига синхронност, приемане и тишина? Как си говорят и чуват нейните части? До колко взаимоотношенията човек-човек е копие на танца между частите във Вселената?


Целият космос, човешките същества, заобикалящата ни природа, говорът, думите - всичко това е вибрация на звука. Вибрация, която отговаря на определена честота и състояние. Колкото по-висока е честотата, толкова повече се доближава до състоянието на съзнателност и просветление. Вътрешното състояние на човека също е вибрация.

! Ниските нива на вибрация, създават реактивност, която счупва връзката и поражда отдръпване, свиване и отчуждение. Колкото по-високо по скалата е трептенето, толкова повече човек излъчва приемане, любов и радост, които “канят” другото-външното на танц. Същото трептене и енергия се наблюдава и при взаимодействието между двама човека

! Високите нива на трептене като приемане създават условия за отвореност, споделеност, търсене и израстване, докато ниските нива на вибрация като упрек/неприемане карат отсрещната страна да се защитава и затваря.


За Вселената като звук


Вселената и космосът водят началото си от т.нар Голям взрив или т. нар. Суперструнна теория. Цялостта, в която живеем е като голяма камбана, която преди около 14 млрд. години, след като е била “ударена”, е започнала да вибрира и изпраща трептения към съставните й части. Всичко е започнало да трепти в синхрон. Звуците (и до ден днешен) се предават посредством проводник - плазма, енергия, въздух, вода и достигат до приемника. Звукът е енергия, която трепти във формата на вълни с различно налягане или това е т.нар. честота на трептене.

Честота на трептене

Според Нада Йога всичко живо, вкл. и космосът е вибрация на звука, наречена “нада”. Звукът е като лепило и свързва всичко във Вселената. Той трепти от най-високи честоти, които са манифест на абсолютната тишина, до най-ниски нива, които са израз на отчаянието и страха. Частите “слушат” и поемат посланието. Така се получава синхронност.

Словото и човекът като вибрация

Ситуации, хора, събития - всичко това, резонира както на Вселената, така и на думите и вътрешното състояние на човек, което се усеща под формата на енергия. Словото като съставно на звука е източник както на жизнена сила, така и на загуба на енергия.

! Вибрацията на човек е комбинация от фактори като ценности, вярвания, вътрешно дете с незадоволени потребности, Его-реакция, Его-защита - т.нар модел на поведение и не на последно място целият дуален свят, в който живеем.

Ето защо, когато хората искат да вибрират и изпращат по-високо честотни трептения, то е добре да работят върху вътрешното си състояние, връзката със себе си, т. нар. “Inner Knower”, да приемат, да присъстват тук и сега, да са емоционално неутрални и толерантни към несъвършенствата си.

Приемане и свързване

В тези моменти на свързаност човек ще е и в състояние не само да чува, но и да слуша Звука-гласа както от Вселената, така и от заобикалящата среда, от другите същества и най-вече от вътрешната си цялостност. Това дълбоко слушане води до отвореност и интуитивно възприемане на посланието, което ни изпраща момента и което носи истинността за нещата такива каквито са. Като човеци, ние хората, сме устроени и в състояние да научим всичко от Вселената само, когато се приведем в режим на тишина, спокойствие и слушане, а именно: да оставим настрана вярванията, ценностите, емоционалния заряд, Егото и болките от травмите.

Когато се научим да слушаме интуитивно, ние живеем в настоящето - тук и сега. Точно този момент е важен и точно този момент носи истинността, състраданието и изцелението. И затова дори и само присъствайки за другия, ние излъчваме приемане и покана за разбиране, което е обратното на осъждане, неприемане, категоризиране, анализиране, спомняне и пр, част от които могат да се дължат на лични неотработени вярвания и незадоволени нужди като дете. Точно в този момент на свързаност с нас и с другия, ние успяваме да загърбим Егото, емоционалната си реакция, мисленето. Просто се доверяваме, слушаме и отразяваме.

Взаимотношениятa между хората като отражение на синхронността във Вселената

Абсолютно същите споменати закономерности важат, когато двама човека говорят-слушат-взаимодействат си. Когато единият приема звука от другия и в същото време е центриран и излъчва енергията на вибрация от по-високия спектър по скалата, той подава сигнал на отсрещната страна за пространство от приемане, любов и мир. Това се усеща в трептенето и в начина, по който той задава въпроси, говори и в думите, които подбира. Тишината в стойката, изражението и състоянието му казват: “аз съм тук и сега за теб и това е твоето сигурно място, в което имаш свободата на кажеш всичко, което мислиш.” Споделящият усеща това невербално послание и с готовност се отваря да отговаря и търси дори и в най-дълбоките дебри на съществуванието си. Споделеното се превръща в катарзис, ново начинание, нов начин на мислене, преобръщане на парадигмата, нови синапси, катализатор и генератор на творчески вулкан от опции, идеи и реални действия. Той има възможността спокойно и с внимание да обследва и разбере сегашното си състояние, както и да генерира нечувани дори и за него варианти за решения, справяне и идеи. Способен е да направи това, защото се усеща приет, цялостен и най-вече човек с цялата палитра от чувства и емоции и несъвършенност, които изпитва. Незнанието се превръща в знание. Именно в това се състоят предимствата, когато човек слуша да не осъжда, а напротив - да приема.

! Излъчването на вибрацията на неприемане (от ниския спектър на скалата), посредством личната енергия и словото, дава подсъзнателен сигнал на клиента да включи защита, да се “прибере”, да спре да споделя, да се затвори и свие. В този момент връзката между двамата се загубва. Излиза се отвъд вълните на слушането. Влиза се в асинхронност. Силата на настоящето губи целебния си ефект. Остават просто двама човека, които чуват звук, просто и само за себе си. Разговорът се превръща в надпревара, говорилня, надприказване..


Именно точно както Вселената излъчва звукови вибрации и енергия и приема нещата такива каквито са с отвореност, така и човекът, когато се настрои и остане в центъра си (без вътрешен глас, осъждания,преценки и дръги), може със сърце и интуиция да слуша отвъд казаното и видимото. Да усети неуловимото и да бъде средството - точно както е въздухът за звука - за трансформация, промяна и израстване на отсрещната страна. А да изиграеш едно танго с партньора-събеседник под “музиката” на мисловната тишина е сравнимо на безспорния творчески потенциал, който Вселената ни предлага, когато сме в центъра си и притихнали.


Използвани ресурси

  1. Уикипедия

  2. Курс Sutradhar - Be The Architect of your Life by Sat Dharam Kaur

  3. The law of attraction - https://thelawofattraction.com/law-attraction-learning-move-emotional-scale/?utm_content=cmp-true

  4. Грубата реч разрушава човека отвътре - https://dolap.bg

  5. Учения на д-р Шефали - The Conscious Parenting Coaching Institute

  6. “Извън контрол” д-р Шефали

Comments


bottom of page