top of page

12 стъпки: Как да променя връзката и взаимоотношенията си с децата и/или възрастните?


“Когато успеем да погледнем на всяка наша емоционална реакция като на знак, чрез който загубеният АЗ говори и търси внимание, и насочим погледа си навътре, търсейки и самозапълвайки се, ще освободим от роля хората около нас да ни дават липсващото и да са инструмент за задоволяване на нуждите ни. Вместо да ги съдим, че ни провокират в повтарящите се ситуации, е нужно да благодарим за поредната “златна” възможност да се вгледаме дълбоко в нас и да обърнем внимание на частиците ни, които търсят да бъдат излекувани.” д-р Шефали


Вероятно често ви се случва да изпадате в ситуации, които се повтарят и независимо какви методи и техники използвате - например на говорене, резултатите да продължават да кръжат все около една ос. Не успявате да постигнете желаното разбирателство или собствено лично усещане, че намирате правилния изход. Изход, който не поражда във вас негативни и отрицателни чувства и емоции.

Как смелостта да погледнеш в себе си разкрива творчеството и потенциала зад болката от уязвимостта?


Начинът, в допълнение на всичко друго, което знаете и практикувате до сега, е да започнете да се вглеждате в себе си. Да се вглеждате в реакцията си. Да останете в реакцията си и напълно и безрезервно да се отворите за нея. Да я изучите и обследвате, за да можете да разберете корена на провокацията във вас. А, именно, кога точно сте изгубили автентичния си аз, за да можете да се впишете в обстановката и повече да не бъдете наранявани. Кой е вашият модел, как точно реагирате, какви чувства и емоции стоят зад него? Само след като го опознаете и го приемете, ще намерите собствен личен път към освобождаване на автентичния ви аз и свой собствен творчески път към отговор на ситуацията.

Следват 12 стъпки посредством, които ще можете да погледнете навътре в себе си и да разберете неща, които досега са ви убягвали. Отделете достатъчно време на всяка стъпка. Дайте си време.

Успех :)


1. Направете си листа със ситуациите, на които реагирате.

Какво означава реакция? Реакция означава, че в мен се надига негативно, отрицателно чувство или вече прерастнало в емоция поведение, което ме кара да се намеся по някакъв начин. Например: да поправя, да угодя, да помагам, да се боря, да негодувам, да викам/повишавам тон, да упреквам, да намирам кусури, да контролирам, да (се) защитвам, да стоя встрани и мн. други. Всички тези ситуации, които съдържат за вас провокация или натискат някакъв ваш бутон, са златната мина към личностното израстване. Ще разберете по-късно защо :)

Можете да започнете с най-често повтарящите се и/или с тези, от които най-много ви боли или съзнавате, че ви пречат.


2. Към всяка ситуация запишете кой какво прави или какво става, за да ви накара/предизвика вие да реагирате. Кои са точните действия на другото лице и/или какво точно е казал.


3. Отговорете: С какво точно другият (това, което става) ме наранява/кара да изпитвам негативни чувства?


4. Към всяка ситуация напишете какво точно правите, каква точно е вашата лична реакция. Какво точно искате да постигнете с намесата си/реакцията си? Какво ви носи реакцията? Каква е нейната функция? (отговорете на всички въпроси)

И нека следващият път, когато се усетите, че ситуацията се повтаря, да забележите повторението и назряващата ситуация и да се вгледате в ситуацията - това ще означава, че обръщате внимание на случката в момента, а не сте в бъдещето или миналото.


5. Дайте си СТОП - съзнателно. Все една натискате собствения си пауза бутон. Опитайте се да не казвате, да не правите нищо. Просто останете така. И наблюдавайте. Наблюдавайте себе си. Бъдете в себе си. Слушайте, гледайте, чувствайте. Опитайте се да доловите неща, които досега не сте виждали, чували, усещали.


6. Запишете на лист хартия всички мисли, които ви идват. Тези от вътрешния ви глас. Какъв точно е вътрешният ви разговор? Какво мислите за себе си? Какво мислите за другия? За случващото се…? (отговорете на всички въпроси)


7. Продължавайте да стоите в случката


8. Запишете си как ви кара да се чувствате тази случка/действие/изказване. Избройте възможно най-много чувства, като се опитвате да стигнете до първоначалното чувство.


9. Преминете към тялото си. Усетете къде/коя част усещате по-различна от стандартния начин, по който се познавате. Запишете на листа усещанията и къде точно са. Останете с тях. Обърнете им внимание.


10. Потънали в себе си, потърсете отговор на въпросите: Колко малък като години ме карат да се чувствам тези чувства и усещания? Коя отдавнашна случка “копира” случващото се сега? По кое двете си приличат? (отговорете на всички въпроси)


11. Вече събрали цялата информация, върнете се в сегашния момент и бъдете отново в случката. Какво ново има в нея за вас? Какво иска другият реално да направи/постигне? Какво вие реално искате да направите/постигнете?


12. Сега си запишете какво различно можете да направите следващия път, когато се изправите пред същата ситуация. С каква лична промяна можете да започнете?


—> Принципи, които е нужно да имате предвид, когато работите с моделите на поведение и превръщането на реакцията в отговор :

 • Аз реагирам на мои лични стимули, които нямат общо с другия

 • Зад всяко поведение/реакция стоят незадоволени нужди и негативни чувства

 • Моите стимули са резултат от миналото, превърнати в модел на поведение, който се активира при определен стимул

 • Моделът на поведение е има за цел да задоволява нуждите ми по друг начин

 • Тялото ми е запомнило правилото: “да бъда автентичен е болезнено за мен и затова намирам друг начин да се свързвам с хората, за да се покажа”

 • Моделът на поведение е имал за цел да ме предпази да не бъда наранен и да мога да продължа да живея свързан с родителите си и другите ооло мен

 • Моделът на поведение в сегашния момент е пречка пред личностното израстване и еволюция

 • Моделът на поведение пречи да се види реалната ситуация такава каквато е тук и сега

 • Моделът на поведение може да бъде променен тук и сега, когато остана свързан и отворен със себе си и тялото си

 • Във всеки от нас живее по едно малко наранено дете и болково тяло, които го карат да реагира по модел, който му носи някакъв вид лична защита

 • Приемането и отработването на личните чувства и емоции относно болезнена ситуация, позволяват на човека да остане неутрален и свързан със себе си, което води от своя страна до намирането на собствен отговор как точно да се постъпи-отговори на ситуацията и какво има да се научи от нея.

 • Поведението на отсрещната страна, на което съм реаграл е базирана на собствени провокации, които нямат общо с мен


Пътят към себепромяната започва с доза кураж, за да можете да се изправите пред болката от уязвимостта. Когато успеете, обаче, удовлетворението и освобождаването са огромни. По този начин поемате по пътя на съзнателната промяна, изпращайки лъч светлина и по-висока вибрация към другите около вас, които да ви последват.

Comments


bottom of page