top of page

Какво различава съзнателното от традиционното родителство?


Традиционното родителство е това, при което:

 • Детето е нужно да се подчинява, да се съобразява и следва без да може да пита и да бъдат зачитани неговите мнение, чувства и емоции.

 • Комуникацията в повечето случаи е еднопосочна, т.е посока родител-дете, а

 • Методите на въздействие са власт, заплаха за власт, контрол, заповеди, нареждания, директиви, заплахи, осъждания и др. подобни. 


“Традиционните” родители са свикнали да бъдат авторитетни фигури. Като такива, те са над и отвъд децата си - по-умни, по-силни, по-опитни, притежаващи средства и собственост. От тази позиция на авторитет родителите могат да дават оценки, да налагат наказания, да поставят изисквания за правилно и грешно и да го правят с ясно чувство на дълг и цел


Какво различава съзнателното родителство от традиционното родителство?

При традиционното родителство посланията, които децата получават са:  

 • Служа и следвам задоволяването на външните нужди.

 • Моите нужди са от второстепенно значение. 

 • Не ме чуват и зачитат.

 • Изгубвам своя автентичен Аз и нямам възможност да опозная Аз-си.

 • Следвам чужди норми и стандарти.

 • Нямам възможност да изградя собствен език.


При традиционното родителство действията и изказванията следват последователността:

 • Детето казва: “Мразя те!”

 • Родителят реагира: вика, наказва, обвинява

 • Детето: се засрамва, изпитва страх и вина

 • Родителят: чувства се виновен, засрамен или доволен от постигнатотоСъзнателното родителство се базира на законите на Природата и Вселената. Съзнателното родителство се базира на знанието, че и родителят и детето са души, поели по пътя на опознаването и израстването си. Единствената разлика е в ролите, които са избрани за това пътуване и затова ролята на родител се играе с абсолютна любов, убеденост и цел.  


--> Съзнателният родител знае, че родителството е за него самия и за личното себетърсене и израстване.

--> Съзнателният родител знае, че съзнателното се изразява в личната енергия, която внася при взаимодействието с околните.

--> Съзнателният родител разбира и знае на какво се дължи поведението на детето. Или ако не знае, то поне започва да търси причината, за да помогне на детето в себеопознаването му.

--> Съзнателният родителят оставя нещата да се развиват от самосебе си - точно, когато е нужно да станат. Дава възможност на детето да се самопрояви, разгърне и покаже. 


При съзнателното родителство посланията, които децата получават са:  

 • Моите нужди имат значение.

 • Чут съм, зачетен съм, видян съм, значим съм.

 • Имам възможност да опознавам Аз-си.

 • Опознавам собствените си ценности, норми и стандарти.

 • Разбирам какво е да си лидер.


При съзнателното родителство действията и изказванията следват последователността:

 • Детето казва: “Мразя те!”

 • Родителят: се обръща към навътре и обследва вътрешния диалог, усещанията и чувствата си. Търси причината да се чувства по определен начин. Обследва скритото вярване зад това. Дава си емпатия и разбиране. Разбрал себе си и какво се крие зад реакцията му: —> Родителят: се обръща към детето с любопитство, за да разбере какво стои зад изказването и/или това, което прави детето


Съзнателният родител вярва, че децата са:

 • Независими хора.

 • Способни сами да се саморегулират.

 • Огледало на личните ни неразрешени проблеми.

 • Копиращи и попиващи личните ни модели, реакции, вярвания и ценности.

 • Постоянно се развиват според своя личен темп, способности, възможности и дарове.

 • За децата всичко е игра и ако искаме да влезем в света им, че нужно да погледнем нещата откъм забавната им страна

 • Не остават за дълго време в чувствата - те преминават през тях като вълна.

 • Менталните им възможности като памет, мислене, самоконтрол все още не са напълно развити.

 • Имат нужда от помощ в организацията. 

 • Не са лоши по природа и не желаят лошото на никого.

 • Не ни предизвикват и провокират нарочно.

 • Готови са да ни обичат такива каквито сме.

 • Винаги копнеят за нашето приемане и одобрение.


Съзнателно родителство

Традиционно родителство

Базирано на процеса и вярата, че всичко идва с времето си.

Базирано на крайния резултат.

Водещи са нуждите.

Водещо е поведението.

Родителстване без всяване на страх.

Родителстване с всяване на страх.

Родителстване, базирано на изграждане на връзка.

Родителстване на база контрол.

Съзнателното родителство е за личната еволюция на самия родител.

Родителството е за самото дете. Родителят е перфектен.

Базирано на вярата в детето и откриването на личните дарби и силни страни.

Базирано на постиженията.

Базирано на личния заложен прогрес и развитие.

Базирано на съревнованието и сравнението.

Демократино 

Авторитарно 

Като отговор на потока и нещата, които се случват тук и сега.

Базирано на правила и ред.

Базирано на естествените последици.

Родителят налага последици и наказания.

Родителят избягва 12те препятствия пред общуването.

Родителят често прибягва до 12 препятствия пред общуването.

Детето е отделна независима личност.

Родителят е отделна независима личност. 

Родителството е лична еволюция в себетърсенето и себеразбирането.

Родителството е задача.

Без наличие на стратегии и трикове.

Базирано на стратегии и трикове.

Без контрол и поправяне.

Най-вече чрез контрол и поправяне.

Двете страни се слушат.

Родителят командва.

И двете страни се учат и израстват.

Родителят е учител и знае.

И двете страни имат право на глас.

Родителят има право на глас.

В статията са ползвани материали от книгите на д-р Шефали Тсабари.

コメント


bottom of page